Erhvervsmediator

Erhvervsmediator

Mit navn er Karina Wollsen, og jeg står bag erhvervsmediator.dk

Jeg har de sidste 14 år arbejdet med inkassosager samt civile sager indenfor lejeret, byggeri og konfliktløsninger.

Jeg oplevede, at hvis jeg bare brugte retssystemet til at træffe en beslutning, blev der ofte ikke taget ejerskab over beslutningen af parterne. Jeg begyndte derfor en mere nysgerrig tilgang til konflikten. Jeg blev nysgerrig på, om der var en skjult årsag til at en part ikke ville betale en regning, ikke ville klippe hækken længere ned end 2 m etc.

Ja eksemplerne er mange, og jeg oplevede hurtigt, at det var vejen frem til at en højere succesrate fsv. angår betaling af en parts tilgodehavende, og jeg fandt også ud af, at sagens parter faktisk bagefter kunne fortsætte med at samarbejde.

Entreprenører kunne forsætte med at samarbejde om byggerier, og konflikter i boligkomplekser med mange mennesker blev løst, så ingen behøvede at fraflytte et lejemål.

For mig er det blevet en tilgang jeg bruger hele tiden. Jeg bruger tilgangen i mit private liv, jeg bruger den i personalegrupper, i de virksomheder, hvor jeg sidder i bestyrelsen og for mig er det meget tilfredsstillende at jeg kan løse en konflikt uden at bruge ” magtmidler så som domstolene.

For mig er nøgleordene i en mediaton

frivillighed, fortrolighed og neutralitet.

Se certificeringen her