Business til business

I voldgiftsretten er det blevet et krav at mødes til mediaton, før sagen behandles i voldgiftsretten – når vi taler byggeri.

Formålet med mediaton i byggebranchen er at sætte parterne sammen med en uvildig og neutral person som facilitator, der skal få parterne til at mødes om en aftale, de selv har været med til at indgå.

En fælles aftale betyder oftest, at samarbejdet kan fortsætte efter en strid. Har sagen været behandlet ved domstolene, er mulighederne for samarbejde efterfølgende ofte meget begrænsede.

En mediator forholder sig ikke til, hvem der har juridisk ret i sagen. Vedkommende arbejder med det perspektiv at finde en løsning, som parterne har været en del af og derfor kan tage ejerskab over.

Som mediator oplever jeg, at det oftest er noget helt andet end selve opgaven, arbejdet eller varen, som er årsag til stridigheden. Nogle gange handler det om, at man føler sig dårligt behandlet af sælgeren, eller man har stået med en oplevelse af at aftalen var en helt anden end den anden part har oplevelsen af.

Da vi ikke har juridiske briller på, kan vi få lov til at gå bag om stridigheden og arbejde med det usagte.