Familien i opløsning

Som en del af arbejdsprocedurerne i Familieretshuset, skal familierne mødes og tale om tingene. Man kan kalde det en meditation eller forligsforhandlinger.

Er man nået til Familieretshuset, er konfliktniveauet allerede højt, og man kan med fordel have en meditation uden om Familieretshuet, og på den måde undgå en langtrukken sagsbehandling.

Når man strides i en familie og specielt i sager, hvor striden har børn som deltagere, er det endnu mere vigtigt, at man ender med en løsning, som man kan ejerskab over.  Man kan ikke, som i erhvervslivet sige ”at jeg ikke gider handle mere med dig, så vi behøver ikke skilles som venner ”, man skal være sammen om barnet resten af livet.  Dette perspektiv er altafgørende, når strid om børn, samvær eller forældremyndighed skal løses.  Derfor er meditation udenfor retssystemet en rigtig god ide.

Meditationens kunst er at finde ud af, hvad der ligger bag konflikten. Nogle gange skal en part bare sige undskyld, nogle gange er der tale om fortsatte følelser for den anden part andre gang noget helt tredje så som økonomi.

En mediaton giver jer mulighed for at tage kontrol over beslutninger, som træffes, da domstolene ikke er involveret, og det er ikke en dommer som træffer beslutningerne.

En mediaton er en mindre stressende måde at håndtere følsomme sager på, og det vil forbedre kommunikationen mellem parterne fremadrettet.

En meditation gør det lettere at lave ændringer eller revidere allerede indgåede aftaler.