Hvad er mediation

Mægling (eller mediation) er en proces, hvori to eller flere parter i en konflikt, ved hjælp af en upartisk tredjepart – mediator, forsøger at indgå en fælles løsning på en konflikt, med parterne som skabere.  

Mediation kan komme til udtryk på adskillige måder. Den mediation, som erhversmediator.dk tilbyder, er en mediation uden for domstolene og er således den mere kendte retsmægling, som foregår ved domstolene.

Mediation foregår ved at parterne mødes, alene eller med deres advokater, for at finde en løsning, der ikke tager det juridiske udgangspunkt for løsningen af konflikten.  

Mediation skal hjælpe parterne til sammen at finde en løsning, der ikke lukker for et fremtidigt samarbejde, men har til formål, at parterne fremadrettet skal kunne fungere som samarbejdspartnere. Det kan være i forretningsøjemed, i forældresamarbejdet, som kollegaer på arbejdspladsen, naboer på gaden eller naboer i boligkomplekser.

En mediation skal ende ud med en formulering og endelig aftale på løsning af konflikten, og aftalen skal underskrives af parterne.

 

Mediation er

En forståelse for konflikter som livsvilkår. Konflikter er hverken gode eller dårlige. Hvorvidt de er konstruktive eller destruktive afhænger af måden, de bliver mødt på.

Mediation er

En tillid til, at parterne bedst ved, hvad der er godt for dem. Dvs. at de ses som “eksperter på deres eget liv”.

Mediation er

En accept af, at der er flere virkeligheder.

Mediation er

En forståelse af at dialog er ønskelig i enhver konflikt og midlet til at nå målet.

Mediation er

En tillid til, at det er muligt at nå frem til gensidigt tilfredsstillende løsninger, hvis parterne vil.

Mediation er

En accept af at individualitet og relation hænger sammen.