Hvordan foregår mediation

Hvordan foregår mediation

Når der skal afholdes mediation er dagsordenen ofte som beskrevet nedenfor.

  1. Åbning er mediators mulighed for at sikre sig, at begge parter deltager frivilligt i mediatonen, og er bekendt med hvad en mediation indebærer. Desuden er det en mulighed for at aftale “spillereglerne” ved denne mediaton, for eksempel, at alt hvad der bliver sagt til mediatonen er fortroligt, medmindre andet aftales.
  2. Parternes redegørelse er begge parters mulighed for at fortælle deres opfattelse af, hvad der er sket i konflikten. Mediatoren kan her hjælpe med at udfolde fortællingen, så både fakta, følelser og behov står klart.
  3. Fælles forståelse for konflikten indebærer, at mediator sammenfatter, det som parterne finder vigtigt for konflikten og afgrænser problematikken. Mediatoren har til opgave at finde ud af, hvad parterne er enige og uenige om. Efter denne proces vil der fremstå nogle temaer, hvoraf nogle vil være til forhandling og andre vil kræve yderligere dialog.
  4. Brainstorm arbejder videre på de temaer, der blev fundet ved udarbejdningen af en fælles forståelse for konflikten parterne imellem. Under brainstormingen er det parternes opgave at komme med løsningsforslag, både realistiske og urealistiske. Det handler om at åbne parterne til kreativ tænkning om konflikten.
  5. Parterne forhandler om løsninger, der tilgodeser begge parters behov. Hvilke er realistiske og kan arbejdes videre med.
  6. Aftaleformulering er formuleringen og indgåelsen af den endelige aftale, inklusiv eventuelle opfølgende møder for at tjekke at aftalen holder.

En mediation kan vare flere timer, og det hænder, at det er nødvendigt med flere mediationsmøder for at finde frem til en acceptabel løsning for begge parter.