Private konflikter

Private konflikter

I private konflikter, såsom uenigheder om placering af skel, uenigheder om fællesarealer på villaveje, uenigheder om adfærd i boligkomplekser og arvesager.

Disse er nogle af de konflikter, hvor en mediation med fordel kan bruges til at løse konflikten.  Ens for disse sager, er at man, efter en evt. retssag skal fortsætte med at bo tæt sammen eller være en familie, hvorfor det giver mening at løse konflikten uden om domstolene, som træffer en beslutning, som er endelig og kun set med de juridiske briller.

Ens for disse sager er også, at der ofte ligger noget andet bag konflikten end hækken, arven, hvor ofte græsset skal slås, eller om en lejer måtte sætte et hegn op.

Når man forsat skal have noget med hinanden at gøre, er det vigtig at alle parter i konflikten, kan tage den aftale som indgås, til sig, og at alle parterne har haft indflydelse på indholdet og sidst men absolut vigtigst at alle parter er blevet hørt og har fået den nødvendige tid til at fortælle deres version af konflikten.

En del af en mediators opgave, er også at spørge nysgerrigt ind til, hvorfor det netop er den holdning eller vinkel en part har til sagen.  Det skal undersøges, hvad der ligger bag konflikten. Erfaringen viser nemlig, at en konflikt ofte har et element af skjulte motiver/ årsager, til at konflikten ikke er blevet løst.